CENTRÁLNÍ VYSÁVÁNÍ - dodávka a montáž centrálního vysavače na klíč

Centrální vysavače: Aertecnica, Beam, BVC, Drainvac, Electrolux, Elek Trends, Globovac, Nilfisk, centrální vysavače - příslušenství, montáž, servis

CENTRÁLNÍ VYSÁVÁNÍ - postup při realizaci centrálního vysavače na klíč

1. CENOVÁ NABÍDKA NA CENTRÁLNÍ VYSÁVÁNÍ

Před vlastní realizací centrálního vysavače vyhotovujeme podrobnou cenovou nabídku na základě dodaných podkladů - výkresů jednotlivých podlaží, kterou poskytujeme bezplatně a zcela nezávazně.

2. SEZNÁMENÍ S CENTRÁLNÍM VYSAVAČEM

S vyhotovenou cenovou nabídkou Vám zašleme veškeré technické údaje a stručné seznámení s centrálním vysavačem - výhody, technické novinky apod.

3. INSTALACE CENTRÁLNÍHO VYSAVAČE

Instalace centrálního vysavače do standardního rodinného domu trvá 1-2 dny a je v plné šíři zajišťována našimi montážními pracovníky, kteří ručí za odbornou instalaci.

4. POSTUP INSTALACE CENTRÁLNÍHO VYSAVAČE 

INSTALACE CENTRÁLNÍHO VYSAVAČE JE PROVÁDĚNA VE DVOU ETAPÁCH:

I. etapa instalace centrálního vysavače

Centrální vysavače - příklad potrubního rozvodu

A) V hrubé stavbě při rozvodech vody, topení a elektro, realizujeme potrubní rozvod centrálního vysavače včetně elektrického ovládacího rozvodu.

B) Potrubí o průměru 50mm je vedeno dle projektové dokumentace v podlahách a ve stěnách spolu s dvoužilovým stíněným kabelem.

C) Stěnové zásuvky centrálního vysavače jsou umístěny ve stěnách cca 30cm nad podlahou. Zpravidla ve stejné výšce jako jsou umístěny zásuvky elektrické instalace.

D) Po dokončení potrubního rozvodu centrálního vysavače se provede odzkoušení těsnosti systému a předání potrubního rozvodu centrálního vysavače.

II. etapa instalace centrálního vysavače

A) V dokončené stavbě provádíme osazení a připojení zásuvek pro centrální vysavač, osazení sacího agregátu a vlastní elektrické zapojení centrálního vysavače.

B) Dále pak následuje zprovoznění centrálního vysavače a písemné předání kompletní akce na klíč včetně záručního listu a provozních pokynů pro centrální vysavače.

***
Největší nabídka centrálních vysavačů: